Εφαρμογή Αναγνώρισης Προσώπου

December 16, 2022

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Εφαρμογή Αναγνώρισης Προσώπου

Η αναγνώριση προσώπου είναι μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες ανάλυσης εικόνας.Είναι μια πραγματική πρόκληση να δημιουργηθεί μια αυτοματοποιημένη συσκευή που ταιριάζει με την ανθρώπινη ικανότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα.Ενώ οι άνθρωποι είναι πολύ αποτελεσματικοί στην αναγνώριση γνωστών προσώπων, όταν έχουν να κάνουν με πολλά άγνωστα πρόσωπα, δεν είναι τόσο καλά προσόντα.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Εφαρμογή Αναγνώρισης Προσώπου  0

 

Οι υπολογιστές έχουν αναπτυχθεί γρήγορα και είναι ισχυροί σήμερα. Εάν υπάρχει ένας αλγόριθμος που ταιριάζει.Το εύρος εφαρμογής της αναγνώρισης προσώπου θα είναι άπειρο. Για παράδειγμα, αναγνώριση προσώπου, συσκευές ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, παρακολούθηση ατόμων με πρόσωπο, εύρεση του εγκληματία στο πλήθος, ασφάλεια κ.λπ..