Πιστοποιητικά
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BST16127316A0001Y-1EC-1
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-12-19
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: FCC
  Αριθμός: BST16127316A0001Y-1EC-3
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-12-19
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ROHS
  Αριθμός: BST16127316A0001Y-1RC-4
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-12-19
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: FCC
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ROHS
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: UL for panic bar
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO
  Αριθμός: 0350114Q22636R0S
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

Περιγραφή του τμήματος ποιοτικού ελέγχου/τεχνικής υποστήριξης:

 

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 0

 

Ένα ανεξάρτητο τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ασφάλειας και της ποιότητας όλων των πρόσφατα αναπτυγμένων προϊόντων καθώς επίσης και εκείνοι που παράγονται μαζικά για τους αγοραστές.

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 1

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 2

Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου:

Το προσωπικό ποιοτικού ελέγχου που είναι όλοι οι εμπειρογνώμονες στις αντίστοιχες αναθέσεις προϊόντων τους ελέγχει την ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από τις εισερχόμενες πρώτες ύλες στο ολοκληρωμένο προϊόν.

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 3

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 4

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 5