3 είδη της ενέργειας Mifare - διακόπτης αποταμίευσης

December 30, 2022

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 3 είδη της ενέργειας Mifare - διακόπτης αποταμίευσης

3 είδη της ενέργειας Mifare - διακόπτης αποταμίευσης


Smf-ES-Si θα διαβάσει οποιαδήποτε κάρτα Mifare αλλά μόνο τις κάρτες Mifare.


②Smf-ES-Ι θα διαβάσει μόνο τις κάρτες Mifare που προγραμματίζονται για το δωμάτιο.


③SMF-ES-on-line θα διαβάσει μόνο τις κάρτες Mifare που προγραμματίζονται για το δωμάτιο αλλά και εκθέτει όλη τη δραστηριότητα στον κύριο κεντρικό υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη θέση φιλοξενουμένων, οικοκυρικής και συντήρησης και εάν διαθέσιμη στροφή κάτω από την ολοκλήρωση υπηρεσιών.

 

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 3 είδη της ενέργειας Mifare - διακόπτης αποταμίευσης  0