Τι είναι μια ηλεκτρονική κλειδαριά;

June 10, 2022

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τι είναι μια ηλεκτρονική κλειδαριά;

 

 

Η ηλεκτρονική κλειδαριά κώδικα είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν που ελέγχει το κύκλωμα ή την εργασία τσιπ (σύστημα ελέγχου προσπέλασης) μέσω της εισαγωγής του κώδικα, με αυτόν τον τρόπο ελέγχοντας το κλείσιμο του μηχανικού διακόπτη, και την ολοκλήρωση της υποχρέωσης και.

Έχει πολλούς τύπους, απλά προϊόντα κυκλωμάτων, και τσιπ-βασισμένα στο προϊόντα με την υψηλότερη απόδοση δαπανών. Σήμερα, η ευρέως χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική κλειδαριά κώδικα πραγματοποιείται με τον προγραμματισμό με το τσιπ ως πυρήνας.

Στον τομέα της προστασίας τεχνολογικής ασφαλείας, η ηλεκτρονική κλειδαριά κώδικα με την αντικλεπτική λειτουργία συναγερμών αντικαθιστά την παραδοσιακή μηχανική κλειδαριά κώδικα, που υπερνικά τις ανεπάρκειες της μηχανικής κλειδαριάς κώδικα με το λιγότερους κώδικα και την κακή απόδοση ασφάλειας, κάνοντας τον κώδικα κλειδώνει και τεχνικά και στην απόδοση που τα ανωτέρω βελτιώνονται πολύ από ένα βήμα.