Πιστοποιητικά
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:CE
  Number:BST16127316A0001Y-1EC-1
  Issue Date:2016-12-19
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:FCC
  Number:BST16127316A0001Y-1EC-3
  Issue Date:2016-12-19
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:ROHS
  Number:BST16127316A0001Y-1RC-4
  Issue Date:2016-12-19
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:FCC
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:ROHS
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:UL for panic bar
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • Κίνα Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd Πιστοποιήσεις
  Standard:ISO
  Number:0350114Q22636R0S
  Issue Date:
  Expiry Date:
QC Προφίλ

Περιγραφή του τμήματος ποιοτικού ελέγχου/τεχνικής υποστήριξης:

 

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 0

 

Ένα ανεξάρτητο τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ασφάλειας και της ποιότητας όλων των πρόσφατα αναπτυγμένων προϊόντων καθώς επίσης και εκείνοι που παράγονται μαζικά για τους αγοραστές.

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 1

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 2

Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου:

Το προσωπικό ποιοτικού ελέγχου που είναι όλοι οι εμπειρογνώμονες στις αντίστοιχες αναθέσεις προϊόντων τους ελέγχει την ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από τις εισερχόμενες πρώτες ύλες στο ολοκληρωμένο προϊόν.

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 3

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 4

Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd έλεγχος ποιότητας 5